Reklamacije

– Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 011/3112572 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu prodaja@sting.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

– Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 011/3112572, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu prodaja@sting.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

– Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu prodaja@sting.rs.

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je predhodno robu platio kuriru tj: pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi Sting Urban Store, već trošak pada na teret kupca.

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme NARUČITE, saglasni ste sa uslovima reklamacije.